^Back To Top

 

Dyrektor: Anna Dorota Cilulko

Wicedyrektor: Marek Andrzejewski

Wicedyrektor: Barbara Czechowicz

Nauczyciele:

 

 

 

Przedmiot: 

Nauczyciele 

język polski: 

Kuklik Agnieszka 

Czyżewska Jolanta 

język rosyjski: 

Hanczaruk Anita 

Malczyk Anna 

Supronik Joanna Magdalena 

język angielski: 

Woronowicz Agnieszka 

Hołownia Jarosław 

historia: 

Żołądkowski Dariusz 

geografia: 

Raczkowska Beata 

biologia: 

Klej Dorota 

fizyka: 

Andrzejewski Marek 

chemia: 

Klocek Małgorzata 

matematyka: 

Chomko Małgorzata 

Kimborowicz Jerzy 

Pubanc Anna 

informatyka: 

Szumiło Andrzej 

Andrzejewski Marek 

Kimborowicz Jerzy 

podstawy przedsiębiorczości 

Cilulko Anna Dorota 

wychowanie fizyczne: 

Gudalewski Grzegorz 

Kuklicz Anna 

Stackiewicz Konrad 

edukacja dla bezpieczeństwa: 

Gudalewska Dorota 

wiedza o społeczeństwie 

Żołądkowski Dariusz 

wiedza o kulturze 

Czyżewska Jolanta 

religia katolicka: 

Olszewska-Białobłocka Beata 

religia prawosławna: 

Misiejuk Włodzimierz 

przedmioty zawodowe (technik żywienia 
i usług gastronomicznych) 

Klocek Małgorzata 

Giedzicz Anna 

Szeremeta Andrzej 

Gudalewska Dorota 

przedmioty zawodowe (technik rolnictwa) 

Sawoń Janina 

Cilulko Anna Dorota 

Czaban Sylwia 

Szumiło Andrzej 

Kuczakowska Marta 

przedmioty zawodowe (technik hotelarstwa) 

Joanna Pac 

Sudorowska Renata 

przedmioty zawodowe (technik ekonomista) 

Gorlewska Katarzyna 

Czechowicz Barbara 

Puszko Katarzyna 

nauka jazdy: 

Szumiło Andrzej 

Andrzejewski Marek 

plastyka: 

Garbuz Eugienia 

Pracownicy obsługi 

 Jerzy Rakieć, Tadeusz Otoka, Dorota Ignatowicz, Alicja Rakieć, Anna Grusza 

Pedagog szkolny: 

Joanna Czaplińska 

Pielęgniarka szkolna: 

Dowgiert Regina 

Główna księgowa: 

 Pezowicz Maria Helena 

Administracja: 

sekretarz szkoły: Jurgiel Marta 

 referent: Magdalena Olszko 

 

Copyright © 2013. ZSR w Sokółce  Rights Reserved.