^Back To Top

Zespół Szkół Rolniczych im. mjr Henryka Dobrzańskiego-Hubala

Paczka Nadziei

W dniach 9 i 10 grudnia 2019 r. wolontariusze w ZSR w Sokółce uczestniczyli w zbiórce pieniędzy na rzecz Sokólskiej Grupy Pomocy „Skrawek Nieba” w ramach akcji „Paczka Nadziei”. Zebrane datki przeznaczone zostały na zakup środków czystości, słodyczy, żywności dla najuboższych rodzin z Sokółki i okolic.

Copyright © 2013. ZSR w Sokółce  Rights Reserved.