foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
ZSR w Sokółce
ul. Polna 1 16-100 Sokółka zsrsok@zsrsokolka.pl tel. 857112044

Zespół Szkół Rolniczych w Sokółce

technikprzemysłu mody2         plakate rekrutacja2        

             Technik rolnik

ZSR w Sokółce

Czytaj więcej

Technik żywienia i usług gastronomicznych

ZSR w Sokółce

Czytaj więcej

Technik hotelarstwa

ZSR w Sokółce

Czytaj więcej

Technik ekonomista

ZSR w Sokółce

Czytaj więcej

kondolencje Maria Jurgiel

Zrzut ekranu 345

przychodnie1

Uczniom Nauczycielom Rodzicom Pracownikom szkoły i Przyjaciołom życzymy wakacyjnych radości słońca podróży bezpiecznych przygód odpoczynku i dużo zabawy Z uśmiechem i sympatia Dyrekcja Zespołu Szkół Rolnic

 

Zakończenie roku szkolnego 2020/2021

25 czerwiec 2021 r., kolejne zakończenie roku szkolnego, może mniej uroczyste z powodu pandemii ale dla całej społeczności Zespołu Szkół Rolniczych w Sokółce bardzo wyjątkowe.

Wyjątkowość tego dnia polegało na tym, że było to ostanie zakończenie roku szkolnego Naszej Dyrekcji

Pani Anny Doroty Cilulko oraz Pana Marka Andrzejewskiego

Wspaniałych ludzi, którzy przez dwadzieścia lat zarządzali szkołą. Zgrany duet pieszczotliwie nazywany „Matką generalną” i „Ojcem dyrektorem” przez lata swojej pracy, pasji, zaangażowaniu i poświęceniu szkole, zostawiają po sobie wspaniałe dziedzictwo w postaci świetnie prosperującej szkoły. W trakcie ich pracy na stanowiskach dyrektorskich ZSR                    w Sokółce zmienił swoją siedzibę, otwierał nowe kierunki kształcenia, zakupywał nowe maszyny, urządzenia i wyposażenie do szkoły, otworzył  się na świat poprzez udział                          w projektach Erasmus+ dając możliwość wyjazdów na praktyki zagraniczne uczniów.

Ale przede wszystkim pracę kończą wspaniali ludzie, życzliwi, empatyczni, którzy dobro młodzieży i pracowników zawsze stawali na pierwszym miejscu, tworząc niesamowitą atmosferę, którą się czuje przekraczając próg Naszej szkoły.

Po raz ostatni na zakończeniu roku szkolnego zdjęcia robił Pan Tadeusz Otoka, „historia” szkoły, pracownik związany od ponad 30 lat z ZSR w Sokółce. Kto nie zna Pana „Tadzia”, każdy uczeń wie kto jest w stanie zorganizować wszystko w szkole, zaczynając od robienia zdjęć, obsługi kserokopiarki, prowadzenia radiowęzła, ustawienia głośników na apel,                       na pracach polowych kończąc. Smutno nam będzie kończąc lekcje w piątek po południu nie usłyszeć jego ulubionego powiedzonka: „piątek, piąteczek, piątunio…”

Dziękujemy im za serce, które włożyli w rozwój szkoły, za ciągłe motywowanie do pracy, samodoskonalenie, tolerancję, wrażliwość, zdyscyplinowanie oraz życzliwość do uczniów, nauczycieli oraz wszystkich pracowników szkoły.  I mamy nadzieję, że chociaż odchodzicie na zasłużony odpoczynek, nie zapomnicie o Nas i będziecie odwiedzać swoją szkołę,                    bo zawsze będziecie tu mile widziani.

W tym szczególnym dla Nas dniu nie mogło zabraknąć Pana Starosty Piotra Rećko, który w piękny sposób podziękował Naszej Dyrekcji za lata owocnej pracy i dobrej współpracy. Pan Starosta wręczył również najlepszym uczniom w szkole pamiątkowe dyplomy i upominki ufundowane przez Powiat Sokólski.

 

Objazd pól

Tradycyjnie, wiosną dyrekcja szkoły wraz z pracownikiem odpowiedzialnym za siewy dokonała objazdu szkolnych pól. W tym roku zostały one zasiane owsem, łubinem i gryką oraz żytem wysianym jesienią.

 

 

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych im. mjr Henryka Dobrzańskiego – Hubala w Sokółce

Uchwała ZPS nr 595-2021.pdf

OGŁOSZENIE -Konkurs na dyrektora ZSR w Sokółce.pdf

Otwarcie bazy kształcenia zawodowego w ramach projektu nr WND-RPPD.08.02.01-20-0032/18 pn. "Rozwój infrastruktury edukacyjno-szkoleniowej w Powiecie Sokólskim" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.2 Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Podziałania 8.2.1 Infrastruktura przedszkolna, kształcenia zawodowego i ustawicznego, realizowanego przez Powiat Sokólski.

Był to projekt w którym mogliśmy brać udział jako jeden z kilku Beneficjentów.  Było to  przedsięwzięcie o bardzo dużym znaczeniu dla całej naszej szkoły - dla nauczycieli i dla uczniów, podnoszące na znacznie wyższy poziom jakość kształcenia zawodowego przez co wzrasta prestiż szkoły w środowisku, a młodzież ma możliwość zdobywania wiedzy i umiejętności w nowoczesnych pracowniach wyposażonych w najwyższej klasy maszyny, sprzęty i pomoce dydaktyczne.

Chcemy dziś podziękować za tą inicjatywę i  za ten projekt szczególnie Staroście Sokólskiemu Panu Piotrowi Rećko, który cały czas wykazuje ogromną troskę o poprawę warunków lokalowych wszystkich placówek oświatowych, w tym naszej szkoły. Inwestuje w rozwój młodzieży naszego powiatu i w jej konkurencyjność na rynku pracy.

Pragniemy też podziękować członkom Zarządu Powiatu, radnym Rady Powiatu, pracownikom Wydziału Spraw Społecznych za podejmowanie dobrych dla oświaty i szkoły decyzji. Dziękujemy  tym pracownikom  Starostwa Powiatowego którzy włożyli olbrzymi wkład pracy w opracowanie wniosku i w przygotowanie niezbędnej dokumentacji – tu ukłon w stronę Pani Joanny Bieszczad i  pracowników Referatu Rozwoju, w organizację przetargów, którą zajmował się szczególnie pan Janusz Gudalewski, jego Referat i Pani mecenas. Dziękujemy Wydziałowi Finansowemu za realizację i rozliczanie strony finansowej projektu, szczególnie naszej byłej księgowej – Pani Marii Heleny Pezowicz. Pracownikom Wydziału Promocji za medialną prezentację naszych projektów.

Do realizacji  projektu inwestycyjnego w naszej szkole w znaczący sposób przyczyniła się decyzja o przeniesieniu Poradni Psychologiczno-pedagogicznej na Osiedle Zielone, dzięki czemu pozyskaliśmy dodatkową przestrzeń lokalową  i pomieszczenia, które udało się  zaadoptować na potrzeby szkoły. Tu ukłon ślemy w stronę pracowników brygady remontowo-budowlanej powstałej przy Powiatowym Zarządzie Dróg prowadzonej przez Pana Mirosława Grabowicza. Szybkie i sprawne przeprowadzenie remontu było możliwe również dzięki środkom pieniężnym pozyskanym z PUP w Sokółce na kursy zawodowe prowadzone przez nasze Centrum Kształcenia Zawodowego.

Na koniec chciałabym także podziękować  nauczycielom zawodu naszej szkoły za duże zaangażowanie i udział w opracowaniu projektów pracowni, list zakupów sprzętów i wyposażenia  oraz moim wicedyrektorom - pani Barbarze Czechowicz i panu Markowi Andrzejewskiemu za udział w opracowywaniu warunków  specyfikacji w procedurze zamówień publicznych i stałą współpracę i kontakt z pracownikami Starostwa Powiatowego podczas bieżącej realizacji projektu.

A na koniec dziękuję serdecznie nauczycielom i uczniom, którzy w dniu dzisiejszym przygotowali pięknie stół i poczęstunek Naszym gościom, oczywiście wykorzystując wyposażenie które otrzymaliśmy w ramach projektu.

 

Zakończenie projektu „Uczniowie ZSR w Sokółce mobilni w Europie”

Projekt dotyczył bezpośrednio 84 osobowej grupy młodzieży naszego Technikum wraz z opiekunami, która  odbywała praktyki zawodowe w Grecji w ramach dwóch Mobilności z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 z dofinansowaniem z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt pod nazwą „Uczniowie ZSR w Sokółce mobilni w Europie”  miał  być realizowany w terminie 15.09.2019 r. - 14.11.2020 r., lecz w związku z pandemią COVID-19 termin realizacji został przesunięty do 14.06. 2021 r.

Dzisiaj mieliśmy możliwość podsumowania działań przeprowadzonych w ramach zadań projektowych. Młodzież przedstawiła prezentację w której podsumowano praktyki zawodowe i zajęcia kulturowe realizowane w obu mobilnościach. Uczniowie biorący udział w projekcie otrzymali również certyfikaty mobilności europejskiej, potwierdzające udział w praktykach zagranicznych.