^Back To Top

Zespół Szkół Rolniczych im. mjr Henryka Dobrzańskiego-Hubala

wyjazd

Międzynarodowy Dzień Białej Laski

W dniu 16.10.2019 r. młodzież naszej szkoły ze szkolnego koła wolontariatu, wzięła udział w  obchodach Międzynarodowego Dnia Białej Laski, zorganizowanego przez Polski Związek Niewidomych w Sokółce.

Jak co roku młodzież pomagała przy obsłudze gastronomicznej zaproszonych na spotkanie gości.

Opiekunem młodzieży była Pani Małgorzata Chomko.

Akademia z okazji Święta Edukacji Narodowej

11 października w naszej szkole odbyła się akademia z okazji święta edukacji narodowej. Uroczystość rozpoczęła Pani Dyrektor Anna Dorota Cilulko, która złożyła życzenia wszystkim pracownikom oświaty oraz uczniom. Następnie głos zabrała wicestarosta powiatu sokólskiego Bożena Jolanta Jelska – Jaroś, która wręczyła nagrodę Starosty. Kolejno zostały wręczone nagrody Dyrektora wyróżnionym nauczycielom  i pracownikom ZSR w Sokółce.

Najmilszym akcentem tego spotkania był występ młodzieży ze szkolnego koła recytatorsko – teatralnego, które na koniec wykonało piosenkę pt. „Sobie i Wam”. Niech to przesłanie towarzyszy wszystkim związanym z EDUKACJĄ NARODOWĄ: ”… życzymy sobie i wam by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości w bród, mądrych ludzi wokół!”

Foto: T.Otoka

 

 

Wręczenie stypendiów  

W dniu 11 października 2019 r. odbyło się wręczenie stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych dla których organem prowadzącym jest Powiat Sokólski.

Uczniowie Zespołu Szkół Rolniczych im. mjr Henryka Dobrzańskiego – Hubala w Sokółce otrzymali następującą ilość stypendiów:

  1. Stypendium Starosty Sokólskiego w I semestrze roku szkolnego 2019/2020, za osiągnięcia naukowe otrzymało 8 uczniów, również 8 uczniów otrzymało stypendia za osiągnięcia sportowo – artystyczne.
  2. 90 uczniów szkoły objętych zostało pomocą stypendialną na cały rok szkolny, w ramach projektu pn. „Kompetentni w działaniu, konkurencyjni na rynku pracy” współfinansowanego ze środków EFS realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

W trakcie uroczystości uczniowie naszej szkoły zachęcali również do wzięcia udziału w akcji dotyczącej oddawania szpiku na rzecz osób potrzebujących. Akcje związane z rejestracją potencjalnych dawców będą się odbywały we wszystkich szkołach.

Foto: T. Otoka

Copyright © 2013. ZSR w Sokółce  Rights Reserved.